Tải App

Vui lòng dùng điện thoại quét mã phía trên để tải App. Hoặc dùng trình duyệt trên điện thoại để mở link: https://zbet68.com/static/download/index.html

Quét mã để tải App

Hướng dẫn cài đặt App Zbet trên Adroid

Dùng điện thoại quét mã trên, sau đó làm theo hướng dẫn như hình để cài đặt.

Lưu ý: Dùng Zalo để tải APP có thể bị chặn không thể mở trang. Tốt nhất nên dùng APP tải QR code chuyên dụng.

Hướng dẫn tải App ZBet trên Adroid

Hướng dẫn cài đặt App Zbet trên iPhone

Dùng điện thoại quét mã trên, sau đó làm theo hướng dẫn như hình để cài đặt.

B1: Truy cập Safary.

B2: Gõ ZBet68.com truy cập website.

B3: Chọn tiện ích của iPhone.

B4: Chọn thêm vào màn hình chính.

B5: Chọn Nút thêm.

B6: Tận hưởng App ZBet68 ngoài màn hình.

Lưu ý: Dùng Zalo để tải APP có thể bị chặn không thể mở trang. Tốt nhất nên dùng APP tải QR code chuyên dụng.

Hướng dẫn cài đặt App Zbet trên iPhone